ἄζυμ'

ἄζυμ'
ἄζῡμα , ἄζυμος
without process of fermentation
neut nom/voc/acc pl
ἄζῡμε , ἄζυμος
without process of fermentation
masc/fem voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”